Novinky

21.08.2016

Marcus Wischenbart

Dne 01.11.2016 nabyde účinnosti novela č. 254/2016 Sb. zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, podle které bude od 01.11.2016 poplatníkem daně z nabytí nemovité věci vždy nabyvatel. To znamená v případě koupě kupující. Současně tak zaniká povinnost ručení za daň. Sazba daně ve výši čtyř procent se nemění. 

18.09.2015

Dne 17.9.2015 odvysílala ČT1 v pořadu Černé ovce reportáž týkající se nevyřešených vlastnických vztahů k nemovitostem v Klášterci nad Ohří. JUDr. Vlasta Skálová se v reportáži vyjadřovala k možnému řešení vzniklé situace. Pro přehrání klikněte zde. 

Markus Wischenbart

22.04.2015

Dne 1.4.2015 schválila Poslanecká sněmovna novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, která bude-li schválena Senátem a podepsaná prezidentem republiky, nově zakotvuje jak pro soud, tak pro exekutory povinnost při nařízení výkonu rozhodnutí (popř. exekuce) zohledňovat evidované smlouvy a rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. 

27.02.2015

770Капитал

Vážení klienti, v únoru 2015 jsme pro Vás spustili zbrusu nové webové stránky. Jsou přehlednější a mají moderní svěží grafický design. Přehled našich služeb naleznete nahoře v menu, kde po rozkliknutí uvidíte podrobnější informace. Prostřednictvím naší webové presentace Vás budeme pravidelně informovat o novinkách souvisejících s děním v advokátní kanceláři a o aktualitách z právního prostředí.

 

26.02.2015

Nově nás najdete i na Facebooku, kde s námi můžete sdílet nejaktuálnější informace z prostředí naší advokátní kanceláře. Na Vaši návštěvu se těší tým advokátní kanceláře JUDr. Vlasty Skálové. 

22.02.2015

V prosinci 2014 se JUDr. Vlasta Skálová vyjadřovala ve večerních zprávách FTV Prima k možnostem občanů postižených obcí kolem vybuchlých skladů u Vrbětic, kterým vznikla škoda na majetku, domáhat se jejího odškodnění. Vedle majetkové újmy se lidé mohou domáhat i odškodnění duševních útrap, které prožívají často citelnější než zásahy do jejich majetku. Pokud se lidé s úřady nedohodnou, bude o újmě rozhodovat soud.