luxury losangeleslakers certainly is the earliest to brew a accomplish watch business.. who makes the best https://www.vapesstores.ca/ vape stores to adapt to the requirements of good quality more vital total. many successful people like to choose to wear who makes the best bestvapesstore.com vape. replica audemars piguet for sale in the pursuit of the ultimate elegance at the same time the perfect fusion of ingenuity unique bold design. visit our online store to buy https://www.gradewatches.to/. https://www.breitling.to/ are the perfect combination of classic. flawless luxywigs. the most popular brands of today like christiandiorreplica in our store. JUDr. Vlasta Skálová - Advokátní kancelář

CENÍK

 

Vycházíme ze zásady, že spravedlnost má být přístupná všem bez ohledu na Vaši současnou finanční situaci. Pokud potřebujete právě Vy vyřešit Vaši nepříznivou situaci soudní cestou, neváhejte se nás obrátit, jistě Vám vyjdeme vstříc.
 

Úkonová odměna

Úkonová odměna (mimosmluvní odměna) - dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby (např. sepsání žaloby, smlouvy, atd.)

 

Smluvní odměna

Zastupování na základě smlouvy o právním zastoupení za zvýhodněné paušální odměny při poskytování právních služeb po delší dobu je vhodné zejména pro podnikatele. Dohodou lze stanovit odměnu  časovou, úkonovou, paušální či podílovou. Pokud se klient s advokátem při uzavření smlouvy o poskytování právních služeb nedohodne na odměně, pak platí mimosmluvní odměna dle ustanovení § 1 odst. 1 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění.
 

Časová odměna

Tato forma odměny advokáta za právní služby vychází z hodinové sazby naší advokátní kanceláře.

 

Paušální odměna

Paušální odměna za právní služby je sjednávána v případě dlouhodobého poskytování právních služeb především právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům. V tomto případě je odměna hrazena měsíčně bez ohledu na množství poskytnutých právních služeb v daném měsíci. Paušální odměna je výhodná pro klienty, kteří pravidelně potřebují poskytování právních služeb a kteří by byli v případě potřeby nuceni nárazově hradit daleko vyšší náklady za právní služby v daném období.

 

Podílová odměna 

Podílová odměna je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jako podíl na výsledku věci (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient v daném případě má jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal. Vedle odměny jsou klientovi účtovány rovněž hotové výdaje spojené s poskytovanou právní službou (např. cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrada za promeškaný čas, náklady na poštovné, překlady, znalecké posudky a další).
 

Na základě § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění je: "Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu."

 

Informace pro spotřebitele

Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora: www.cak.cz .

 

Záleží pouze na Vás, jakou formu upřednostníte.

Není-li stanoveno jinak, v odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky dle zák. č. 549/1991 Sb. a zák. č.
634/2004 Sb., odměna notáře dle vyhl. č. 136/2001 Sb., odměna soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka,
případně tlumočníka.